Chokoladeform bar Ola (26131)
155x77x10h mm, 100 gr, PC5003
Chokoladeform bar Ola
Chokoladeform bar Pave (26133)
155x78x10h mm, 100 gr, PC5006
Chokoladeform bar Pave
Chokoladeform Bar rektangel (26135)
Form, 118x23x12mm, ca 10 gr
Chokoladeform Bar rektangel
Chokoladeform Cacaobønne (23799)
24 stk. af 10 gr. Cacao Barry
Chokoladeform Cacaobønne
Chokoladeform Cacaofruit (23739)
Cacao Barry
Chokoladeform Cacaofruit
Chokoladeform Cacaofruit 3 bar (23732)
Cacao Barry
Chokoladeform Cacaofruit 3 bar
Chokoladeform Diamant CW1754 (26109)
10 gr, 38x32x22,5mm, 3 x 6 stk
Chokoladeform Diamant CW1754
Chokoladeform diamant PC5027 (26077)
Ø25x17mm, 24 stk af 8g
Chokoladeform diamant PC5027
Chokoladeform elegant pistoles (23796)
15 fordybninger Ø4xH0,6 cm Cacao Barry
Chokoladeform elegant pistoles
Chokoladeform firkant 26x26x13mm (23597)
ca 10gr. 21 forme. Pavoni PC112
Chokoladeform firkant 26x26x13mm
Chokoladeform Flødebolle Ø45x38mm (26136)
14 stk pr form, CW1291
Chokoladeform Flødebolle Ø45x38mm
Chokoladeform Flødebolle Ø50x65mm h (26129)
8 stk pr form
Chokoladeform Flødebolle Ø50x65mm h
Chokoladeform Frø CW1129 (26127)
20 gram, 66x45x14mm, 10 forme
Chokoladeform Frø CW1129
Chokoladeform halvkugle 25 mm PC5016 (26066)
28 stk pr form
Chokoladeform halvkugle 25 mm PC5016
Chokoladeform halvkugle 35mm PC5018 (26071)
Chokoladeform halvkugle 35mm PC5018
Chokoladeform halvkugle 40mm PC5019 (26139)
17 gr, 15 forme
Chokoladeform halvkugle 40mm PC5019
Chokoladeform halvkugle 50 mm (26062)
PC5021
Chokoladeform halvkugle 50 mm
Chokoladeform halvkugle 60 mm pc5023 (26063)
2x4 stk.
Chokoladeform halvkugle 60 mm pc5023
Chokoladeform Hjerte 25x28xh15mm PC5026 (26067)
24 stk.
Chokoladeform Hjerte 25x28xh15mm PC5026
Chokoladeform Julemand CW1389 (26106)
14 gr, 39x27x18 mm, 2 x 8 stk
Chokoladeform Julemand CW1389
Chokoladeform Juletræ CW1139 (26101)
125 gr, Ø88x88 mm, 5 x 1 stk
Chokoladeform Juletræ CW1139
Chokoladeform Kanin Roger KT170 (23818)
270 g, 155x110mm h200mm
Chokoladeform Kanin Roger KT170
Chokoladeform Klodser (23669)
35x18,5x12mm, 30 stk pr form
Chokoladeform Klodser
Chokoladeform Kugle 20 mm PC5015 (26138)
2 gram, Ø20x10 mm, 45 halvkugler
Chokoladeform Kugle 20 mm PC5015