Chokoladefolie SD105 (16420)
400x250mm, Pavoni
Chokoladefolie SD105
Chokoladefolie SD77 (16416)
340x265mm, Pavoni, 30 ark
Chokoladefolie SD77
Chokoladefolie SD83 (16429)
340x265 mm, 10 ark
Chokoladefolie SD83
Chokoladefolie Snirkler (16441)
340x260mm, Pavoni SD41G
Chokoladefolie Snirkler
Chokoladefolie Snirkler guld (16445)
340x260mm, Pavoni DB14 10 ark
Chokoladefolie Snirkler guld
Chokoladefolie snirkler/stjerner lilla (16422)
400x250mm, Pavoni SD90
Chokoladefolie snirkler/stjerner lilla
Chokoladefolie Snowman 30 ark (16465)
30x40 cm, F021209
Chokoladefolie Snowman 30 ark
Chokoladefolie Thermostruktur 1 (23718)
25x40cm strkit 1
Chokoladefolie Thermostruktur 1
Chokoladefolie Thermostruktur 2 (23726)
25x40cm STRKIT2
Chokoladefolie Thermostruktur 2
Chokoladefolie Vampy 30 ark (16463)
30x40 cm, F021324
Chokoladefolie Vampy 30 ark