Chokoladefolie 59x39 cm á 100 stk (23603)
Chokoladefolie 59x39 cm á 100 stk
Chokoladefolie Blade (16437)
340x260mm, Pavoni SD38G 10 ark
Chokoladefolie Blade
Chokoladefolie Blomster rød/hvid (16428)
400x250mm, Pavoni SD117
Chokoladefolie Blomster rød/hvid
Chokoladefolie Blomster snirkler (16443)
340x260mm, Pavoni SD76 10 ark
Chokoladefolie Blomster snirkler
Chokoladefolie Bobler (16442)
340x260mm, Pavoni SD45B 10 ark
Chokoladefolie Bobler
Chokoladefolie Cacaobønner (16444)
340x260mm, Pavoni DB10 10 ark
Chokoladefolie Cacaobønner
Chokoladefolie Cirkler (16421)
400x250mm, Pavoni SD104
Chokoladefolie Cirkler
Chokoladefolie hjerter Rød/sort á 30 ark (16436)
340x265mm, Pavoni SD61
Chokoladefolie hjerter Rød/sort á 30 ark
Chokoladefolie Mikado (16440)
340x260mm, Pavoni SD39G 10 ark
Chokoladefolie Mikado
Chokoladefolie neutral 100 mm (23713)
200 mtr pr. rl
Chokoladefolie neutral 100 mm
Chokoladefolie neutral 40 mm (23710)
200 mtr pr. rl
Chokoladefolie neutral 40 mm
Chokoladefolie neutral 50 mm (23711)
200 mtr pr. rl
Chokoladefolie neutral 50 mm
Chokoladefolie neutral 60 mm (23715)
200 mtr pr. rl
Chokoladefolie neutral 60 mm
Chokoladefolie neutral 80 mm (23712)
200 mtr pr. rl
Chokoladefolie neutral 80 mm
Chokoladefolie Nodenøgle (16438)
340x260mm, Pavoni SD12B 10 ark
Chokoladefolie Nodenøgle
Chokoladefolie Noder (16439)
340x260mm, Pavoni SD19B
Chokoladefolie Noder
Chokoladefolie Påske kyllinger (16460)
30x40cm
Chokoladefolie Påske kyllinger
Chokoladefolie Påskeæg (16461)
30x40 cm
Chokoladefolie Påskeæg
Chokoladefolie Prikker (16427)
400x250mm, Pavoni SD115
Chokoladefolie Prikker
Chokoladefolie SD105 (16420)
400x250mm, Pavoni
Chokoladefolie SD105
Chokoladefolie SD77 (16416)
340x265mm, Pavoni, 30 ark
Chokoladefolie SD77
Chokoladefolie SD83 (16429)
340x265 mm, 10 ark
Chokoladefolie SD83
Chokoladefolie Snirkler (16441)
340x260mm, Pavoni SD41G
Chokoladefolie Snirkler
Chokoladefolie Snirkler guld (16445)
340x260mm, Pavoni DB14 10 ark
Chokoladefolie Snirkler guld