Hvid Chokolade W2 29,5 % i knapper á 2,5 kg (13620)
Callebaut
Hvid Chokolade W2 29,5 % i knapper á 2,5 kg